MOTORS ELERO COMANDAMENTS A DISTÀNCIA I AUTOMATISMES

Nou producte

AUTOMATITZACIÓ DE LA CASA INTEL·LIGENT

NOUS EMISSORS ProLine2

Amb ProLine2, tot queda sota control
Cadascun dels quatre nous emissors és compatible amb tots els tipus de persianes enrotllables i sistemes de protecció solar, en combinació amb els automatismes Proline.
Models: MonoTel2; LumeroTel2; VarioTel2; TempoTel2.

Més detalls

Més informació

COMANDAMENTS A DISTÀNCIA I AUTOMATISMES ELERO
1 COMANDAMENT SOLOTEL (EMISSOR PARET 1 CANAL)
2 COMANDAMENT MONO (EMISSOR 1 CANAL)
3 COMANDAMENT LUMERO (EMISSOR 1 CANAL SOL-VENT)
4 COMANDAMENT VARIO (EMISSOR 5 CANALS SOL-VENT)
5 COMANDAMENT TEMPO (EMISSOR 10 CANALS SOL-VENT I RELLOTGE)
6 COMANDAMENT ASTROTEC 868 (RELLOTGE PROGRAMADOR I ASTRO)
7 UNICLIC UNITEC 868 (RECOLLIDOR CINTA)
8 INVIO 868 (CONVERTEIX QUALSEVOL POLSADOR A EMISSOR RÀDIO 868)
9 MEMOTEC (COMANDAMENT DESCENTRALITZAT)
10 TEMPOTEC (COMANDAMENT DESCENTRALITZAT / RELLOTGE)
11 ASTROTEC (COMANDAMENT DESCENTRALITZAT / RELLOTGE / GRUP)
12 VARIOTEC (COMANDAMENT DESCENTRALITZAT / GRUPS)
13 AEROTEC (COMANDAMENT DESCENTRALITZAT / GRUP / VENT-SOL / PLUJA I ..... TEMPERATURA)
14 VARIOTEC 868 RM (COMANDAMENT descentralitzador / GRUPS)
15 RECEPTOR COMBIO-868RM BIDI (PER MOTORS TUBULARS)
16 RECEPTOR COMBIO-868LI BIDI (PER IL·LUMINACIÓ MAX. 100W)
17 REVIO 868 RM (PERMET POLSADOR I RÀDIO)
18 AERO-868 BIDI (VENT-SOL / RÀDIO AMB PLAQUES SOLARS)
19 VENTERO-868 BIDI (VENT / RÀDIO AMB PLAQUES SOLARS)
20 LUMERO-868 BIDI (CAPTOR SOLAR / RÀDIO AMB PLACA SOLARS)
21 SENSERO-868 AC BICI (SENSOR COMPACTE VENT-SOL / RADIO 230V)
22 SENSERO-868 AC PLUS BICI (SENSOR COMPACTE VENT-SOL7LLUVIA ..... RÀDIO 230V)
23 AERO BLANC-ALPÍ (CAPTORS VENT-SOL PER AEROTEC)
24 Aquero (CAPTOR DE PLUJA)
25 LUMERO (CAPTOR DE SOL)
26 INVERSOR CLASSIC
27 POLSADOR CLASSIC
28 POLSADOR DOBLE CLASSIC
29 CAIXA Superf. CLASSIC
30 TRENRELATS 1-2 MOTORS

NOUS EMISSORS ProLine2

Amb ProLine2, tot queda sota controlCadascun dels quatre nous emissors és compatible amb tots els tipus de persianes enrotllables i sistemes de protecció solar, en combinació amb els automatismes Proline.

Models: MonoTel2; LumeroTel2; VarioTel2; TempoTel2.